• Câu hỏi:

  Cho các phát biểu sau đây về đồ thị của hàm số y = logax (0 < a ≠ 1):

  (I) Cắt trục hoành

  (II) Cắt trục tung

  (III) Nhận trục tung làm tiệm cận đứng

  (IV) Nhận trục hoành làm tiệm cận ngang

  Trong những phát biểu trên, phát biểu nào đúng ?

  • A. Chỉ có (I), (II) và (III)  
  • B. Chỉ có (II), (III) và (IV)    
  • C. Chỉ có (II) và (IV)
  • D.  Chỉ có (I) và (III)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đồ thị hàm số y = logax luôn cắt trục hoành tại điểm (1 ;0), luôn nằm bên phải trục tung (vậy không cắt trục tung), nhận trục tung làm tiệm cận đứng, không có tiệm cận ngang. Vậy chỉ có (I) và (III) đúng

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC