ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho các phát biểu sau :

  ()a) Protein bị thủy phân khi đun nóng với dung dịch axit.

  (b) Tripeptit có khả năng tham gia phản ứng màu biure.

  (c) Trong phân tử Gly-Ala-Gly có chứa 3 liên kết peptit.

  (d) Hợp chất H2N-CH2-CO-NH-CH2-CH2-COOH là đipeptit.

  Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

  • A. 4
  • B. 3
  • C. 1
  • D. 2
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 117317

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Amin, Amino axit, Protein

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1