YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho các phản ứng sau ở điều kiện thích hợp:

  (1) Lên men giấm ancol etylic.

  (2) Oxi hóa không hoàn toàn anđehit axetic.

  (3) Oxi hóa không hoàn toàn butan.

  (4) Cho metanol tác dụng với cacbon oxit.

  Trong những phản ứng trên, số phản ứng tạo axit axetic là

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA