RANDOM
 • Câu hỏi:

  Cho các phản ứng hóa học sau: 
  (1) (NH4)2SO+ BaCl2 →  
  (2) CuSO4 + Ba(NO3)2 → 
  (3) Na2SO4 + BaCl2 →    
  (4) H2SO4 + BaSO3 → 
  (5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 →  
  (6) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2 →     
  Các phản ứng đều có cùng một phương trình ion rút gọn là: 

  • A. (1), (3), (5), (6).
  • B. (1), (2), (3), (6).
  • C. (3), (4), (5), (6).
  • D. (2), (3), (4), (6). 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phương trình rút gọn chung của các phản ứng 1; 2; 3; 6 là: Ba2+ + SO42- → BaSO4.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA