AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các ngành động vật sau: (1) : Giun tròn; (2) : Thân mềm; (3) : Ruột khoang; (4) : Chân khớp; (5) : Động vật nguyên sinh; (6) : Giun đốt; (7) : Giun dẹp; (8) : Động vật có xương sống.

  Hãy sắp xếp các ngành động vật trên theo chiều hướng tiến hóa.

  • A.

   (5) ; (3) ; (1) ; (7) ; (6) ; (4) ; (2) ; (8).

  • B. (5) ; (3) ; (1) ; (7) ; (2) ; (6) ; (4) ; (8).
  • C.  (5) ; (3) ; (7) ; (1) ; (6) ; (2) ; (4) ; (8).
  • D. (5) ; (3) ; (7) ; (1) ; (2) ; (6) ; (4) ; (8).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA