ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  cho các mệnh đề sau:
  1. chất beo rắn là chất béo mà góc hidrocacbon không no
  2. lipit nhẹ hơn nước, tan trong nước và 1 số dung môi hữu cơ
  3. chất béo là trieste của etylen với các axit béo
  4.chất béo và dầu mỡ bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố
  5.chất giặt rữa tổng hợp không giặt đc trong nước cứng, xà phòng thì giặt đc trong nước cứng
  6.trong cơ thể chất béo bi oxi hóa thành CO2 và H2O
  7. khi đun chất béo lỏng với hidro thì được chất béo rắn
  8.cho glixerol phản ứng với các axit béo gồm axitpanmitic và axit axetic thì thu đc tối đa 6 chất béo
  9. xà phòng làm sạch dầu mở bằng phản ứng hóa học giữa nó và dầu mỡ
  10. đặc điểm của thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch!! 
  số mệnh đề đung là ??

  • A. 2.
  • B. 6.
  • C. 5.
  • D. 3.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  gồm các ý 6, 7, 10

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 40929

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Este - Lipit

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1