AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các hoạt động của con người sau đây: 

  (1) Khai thác và sử dụng hợp lí các dạng tài nguyên có khả năng tái sinh.

  (2) Bảo tồn đa dạng sinh học.

  (3) Tăng cường sử dụng chất hóa học để diệt trừ sâu hại trong nông nghiệp.

  (4) Khai thác và sử dụng triệt để nguồn tài nguyên khoáng sản. 

  Giải pháp của phát triển bền vững là các hoạt động 

  • A. (2) và (3). 
  • B. (1) và (2).
  • C. (1) và (3). 
  • D. (3) và (4).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>