AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các hiện tượng:

  I. Cây luôn vươn về phía có ánh sáng

  II. Rễ cây luôn mọc hướng đất và mọc vươn đến nguồn nước, nguồn phân

  III. Cây hoa trinh nữ xếp lá khi mặt trời lặn, xòe lá khi mặt trời mọc

  IV. Rễ cây mọc tránh chất gây độc

  V. Sự đóng mở của khí khổng

  Hiện tượng nào thuộc tính ứng động?

  • A.  III, IV
  • B. III, V
  • C. I, II, IV
  • D. Các đáp án đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>