• Câu hỏi:

  Cho các đoạn thẳng và đường thẳng không song song hoặc không trùng với phương chiếu. trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sai?

  • A.  Phép chiếu song song bảo toàn thứ tự ba điểm thẳng hàng.
  • B. Phép chiếu song song không làm thay đổi tỉ số độ dài của hai đoạn thẳng.
  • C. Hình chiếu của hai đường thẳng song song là hai đường thẳng song song hoặc trùng nhau.
  • D.  Hình chiếu song song của đường thẳng là đường thẳng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC