ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho các dãy chuyển hóa:

  \(Glyxin \xrightarrow{A} X;\ Glyxin \xrightarrow{B} Y\)

  Trong đó A, B là 2 chất vô cơ khác nhau. Các chất X và Y:

  • A. Lần lượt là ClH3NCH2COONa.và ClH3NCH2COONH4
  • B. Lần lượt là ClH3NCH2COOH và ClH3NCH2COONa.
  • C. Lần lượt là ClH3NCH2COONa và ClH3NCH2COONa.
  • D. Lần lượt là ClH3NCH2COOH và H2NCH2COONa.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  H2NCH2COOH + HCl → ClH3NCH2COOH
  H2NCH2COOH + NaOH → H2NCH2COONa + H2O

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 43462

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Amin, Amino axit, Protein

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1