AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các chất:

  (1) Dung dịch KOH (đun nóng)

  (2) H2/ xúc tác Ni, t0

  (3) Dung dịch H2SO4 loãng (đun nóng)

  (4) Dung dịch Br2

  (5) Cu(OH)2 ở nhiệt độ phòng

  (6) Na

  Hỏi triolein nguyên chất có phản ứng với bao nhiêu chất trong số các chất trên?

  • A. 2.
  • B. 3.
  • C. 4.
  • D. 5.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Triolein nguyên chất phản ứng được với các chất: (1); (2); (3); (4).
  ⇒ có 4 chất thỏa mãn.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>