• Câu hỏi:

  Cho biết kí hiệu nguyên tử của 2 nguyên tố có số electron lớp ngoài cùng tối đa.

  • A. He và H
  • B. He và Ne
  • C. Na và Ar
  • D. Ar và Ag

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  He và Ne là 2 nguyên tố khí hiếm nên có số electron ngoài cùng là tối đa 8 electron

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC