• Câu hỏi:

  Cho biết 2x = 8y + 1 và 9y = 3x - 9 . Tính giá trị của x + y

  • A. 21
  • B. 18
  • C. 24
  • D. 27

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  2= 8y + 1 => 2x = 23y + 3 => x = 3y + 3

  9y = 3x - 9 => 2y = x - 9

  Từ (1) và (2) tìm được x = 21, y = 6. Vậy x + y =27.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC