AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho 2,5 kg glucozơ chứa 20% tạp chất lên men thành ancol etylic. Tính thể tích ancol 400 thu được. Biết khối lượng riêng của ancol etylic là 0,8g/ml và quá trình chế biến hao hụt 10%.

  • A. 3194,4 ml.
  • B. 3194,4 ml.
  • C. 2875,0 ml.
  • D. 23000 ml.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(\begin{matrix} C_6H_{12}O_6 & \rightarrow & 2C_2H_5OH\\ 180 & & 2\times 46 \end{matrix}\)
  \(m\)rượu \(=\frac{2,5\times 0,8\times 2\times 46\times 0,9}{180}=0,92\ kg\)
  → V(rượu nguyên chất) = 0,92 × 1000 : 0,8 = 1150 ml.
  → V(rượu 400= 1150 × \(\frac{100}{40}\) = 2875 ml.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA