AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong suy yếu dần vào thời gian nào? 

  • A. Từ thế kỉ XVII
  • B. Từ thế kỉ XVIII
  • C. Từ thế kỉ XVI
  • D. Từ giữa thế kỉ XVIII

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>