• Câu hỏi:

  Chiếu một tia sáng đơn sắc đi từ không khí vào môi trường có chiết suất n với góc tới i có tani=n. Mối quan hệ giữa tia phản xạ và tia khúc xạ nào sau đây là đúng? 

  • A. song song  
  • B. hợp với nhau góc 60o
  • C. vuông góc      
  • D. hợp với nhau góc 30o

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC