• Câu hỏi:

  Chiếu một chùm tia sáng tới mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt. Khi xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần thì 

  • A. cường độ ánh sáng của chùm khúc xạ gần bằng cường độ sáng của chùm tới
  • B. cường độ ánh sáng của chùm tia phản xạ gần bằng cường độ sáng của chùm tới
  • C. cường độ sáng của chùm tia phản xạ lớn hơn cường độ sáng của chùm tia tới 
  • D. cường độ sáng của chùm tia tới, chùm tia phản xạ và chùm tia khúc xạ bằng nhau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC