• Câu hỏi:

  Chiếu một chùm sáng song song tới thấu kính thì chùm sáng ló là chùm phân kì có đường kéo dài cắt nhau tại điểm nằm trước thấu kính và cách thấu kính một đoạn 25cm. Thấu kính đó là 

  • A. thấu kính hội tụ tiêu cự 25cm
  • B. thấu kính phân kì có tiêu cự +25cm
  • C. thấu kính hội tụ có tiêu cự -25cm 
  • D. thấu kính phân kì có tiêu cự -25cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC