AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chiếu một bức xạ điện từ có bước sóng λ vào catôt của một tế bào quang điện. Biết công thoát electron của kim loại làm catôt là 3eV và các electron bắn ra với vận tốc ban đầu cực đại là 7.105 m/s. Cho biết bức xạ điện từ đó thuộc vùng nào trong thang sóng điện từ.

  • A. vùng hồng ngoại
  • B. vùng tử ngoại
  • C. vùng ánh sáng nhìn thấy
  • D. vùng khả kiến

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  λ = \(\frac{{hc}}{{A + \frac{1}{2}mv_0^2}}\) = 0,28259.10-6 m; bức xạ đó thuộc vùng tử ngoại

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>