AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chiếu lần lượt hai bức xạ có bước sóng λ1 = 0,4 μm và λ2 = 0,5 μm lên bề mặt một tấm kim loại cô lập thì vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện khác nhau 1,5 lần. Giới hạn quang điện của tấm kim loại bằng : 

  • A. 0,625 μm.   
  • B. 0,615 μm      
  • C.  0,610 μm     
  • D. 0,620 μm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>