• Câu hỏi:

  Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc với

  • A. Sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa thực dân
  • B. Sự thắng lợi của nhân dân các nước thuộc đại trên thế giới
  • C. Sự thắng lợi của chủ nghĩa cộng sản
  • D. Sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa phát xít Đức, Italia, Nhật Bản

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC