• Câu hỏi:

  Chỉ ra nội dung sai khi nói về ion :

  • A. Ion là phần tử mang điện.
  • B. Ion âm gọi là cation, ion dương gọi là anion.
  • C. Ion có thể chia thành ion đơn nguyên tử và ion đa nguyên tử.
  • D. Ion được hình thành khi nguyên tử nhường hay nhận electron.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC