AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chất vô định hình có tính chất nào sau đây? 

  • A. Chất vô định hình có cấu tạo tinh thể.
  • B. Chất vô định hình có nhiệt độ nóng chảy xác định.
  • C.  Sự chuyển từ chất rắn vô định hình sang chất lỏng xảy ra liên tục. 
  • D. Chất vô định hình có tính dị hướng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>