• Câu hỏi:

  Chất không có trong thành phần nước tiểu chính thức là:

  • A. Các ion thừa như N+, K+...
  • B. Các chất bã như urê axit utric...
  • C.  Các chất dinh dưỡng
  • D. Các chất thuốc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC