AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chất giặt rửa tổng hợp có ưu điểm

  • A. dễ kiếm           
  • B. rẻ tiền hơn xà phòng.
  • C. có thể dùng để giặt rửa cả trong nước cứng
  • D. có khả năng hoà tan tốt trong nước.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA