AMBIENT
 • Câu hỏi:

  CH4 và C2H4 có tính chất hóa học giống nhau là?

  • A. Tham gia phản ứng cộng với dd brom
  • B. Tham gia phản ứng cộng với khí hidro
  • C. Tham gia phản ứng trùng hợp
  • D. Tham gia phản ứng cháy với oxi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>