AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Câu nào sau đây không phải là mệnh đề?

  • A. Bạn bao nhiêu tuổi?
  • B. Hôm nay là chủ nhật
  • C. Trái đất hình tròn
  • D. \(3\ne6\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>