AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Câu nào sau đây không là mệnh đề?

  • A. x > 2
  • B. 3 < 1
  • C. 4 - 5 = 1
  • D. Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  x > 2 là mệnh đề chứa biến, không phải mệnh đề.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>