YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Câu nào dưới đây là đúng khi nói về sự điện li

  • A. Sự điện li là sự hòa tan một chất vào nước tạo ra dd . 
  • B. Sự điện li là sự phân li 1 chất dưới tác dụng của dòng điện 
  • C. Sự điện li là sự phân li 1 chất thành ion dương và ion âm khi chất đó tan trong nước.
  • D. Sự điện li thực chất là quá trình oxi hóa khử. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>