AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cặp lực nào trong hình là cặp lực cân bằng ? 

  • A. Trong hình a
  • B. Trong hình a và b
  • C. Trong hình c và d
  • D. Trong hình d

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>