ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Trong mối liên hệ giữa dao động điều hoà và chuyển động tròn đều, cặp đại lượng nào dưới đây (theo thứ tự đó) tương ứng với bán kính và vận tốc góc của chuyển động tròn đều?

  • A. Biên độ và tần số góc.
  • B. Biên độ và tần số.
  • C. Pha ban đầu và tần số góc.
  • D. Pha ban đầu và biên độ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Bán kính R ⇔ Biên độ A
  Vận tốc góc \(\omega\) ⇔ Tần số góc \(\omega\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>