AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cặp chất nào sau đây không xảy ra phản ứng:

  • A. Ba(OH)2 và K2CO3.
  • B. MgCO3 và HCl.
  • C. NaCl và K2CO3.
  • D. H2SO4 và KHCO3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA