• Câu hỏi:

  Cặp chất nào sau đây không tác dụng được với nhau?

  • A.

   Al và Br2

  • B.

   HF và SiO2

  • C.

   Cl2 và O2

  • D. F2 và H2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC