ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  CaO để lâu trong không khí bị giảm chất lượng là vì:    

  • A. CaO tác dụng với O2
  • B. CaO tác dụng với CO2  
  • C. CaO  dụng với nước
  • D. Cả B và C
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  VDO.AI

Mã câu hỏi: 7386

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1