• Câu hỏi:

  Cần lấy bao nhiêu gam C2H5OH để có chứa 12 gam nguyên tố cacbon:

  • A. 21g
  • B. 22g
  • C. 23g
  • D. 24g

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC