• Câu hỏi:

  Cần làm gì để chống nóng, chống lạnh cho cơ thể?

  • A. Đội mũ, nón khi đi ra đường
  • B. Sử dụng các phương tiện như chăn, lò sưởi, điều hòa
  • C. Mặc ấm, giữ ấm chân, cổ, ngực vào mùa đông
  • D. Cả ba câu trên đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC