RANDOM
 • Câu hỏi:

  Các yếu tố đầu vào ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp.

  • A. Nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng.
  • B. Lao động
  • C. Tiến bộ khoa học kĩ thuật
  • D. A, B, C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA