YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Các vật rắn được phân thành các loại nào sau đây? 

  • A. Vật rắn tinh thể và vật rắn vô định hình.
  • B. Vật rắn dị hướng và vật rắn đẳng hướng .
  • C. Vật rắn tinh thể và vật rắn đa tinh thể . 
  • D. Vật vô định hình và vật rắn đa tinh thể.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA