• Câu hỏi:

  Các tỉnh dẫn đầu về sản lượng khai thác hải sản là:

  • A. Kiên Giang
  • B. Cà Mau
  • C. Bình Thuận
  • D. A, B, C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC