• Câu hỏi:

  Các nước có bình quân lương thực theo đầu người năm 2014 cao hơn mức bình quân chung của thế giới là

  • A. Trung Quốc và Ấn Độ.
  • B. Ấn Độ và In – đô – nê – xi – a.
  • C. Hoa Kì và Pháp.
  • D. Việt Nam và In – đô – nê – xi – a.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC