ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Các mạch đơn mới được tổng hợp trong quá trình nhân đôi của phân tử ADN hình thành:

  • A. cùng chiều tháo xoắn của ADN
  • B. cùng chiều với mạch khuôn
  • C. theo chiều 3’ đến 5’
  • D. theo chiều 5’ đến 3’
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Các mạch đơn mới được tổng hợp trong quá trình nhân đôi của phân tử ADN hình thành theo chiều 5’ đến 3’

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 43941

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền cấp độ phân tử

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1