• Câu hỏi:

  Các hình thức sinh sản nào chỉ có ở động vật không xương sốmg?

  • A. Phân mảnh, nảy chồi
  • B. Phân đôi, nảy chồi
  • C. Trinh sinh, phân mảnh
  • D. Nảy chồi, phân mảnh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC