AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các dung dịch chứa ion Cu2+ thường có màu:

  • A. Xanh
  • B. Vàng
  • C. Đỏ
  • D. Hồng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>