AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dựa vào hình 16.4 - Các dòng biển trên thế giới, ở vĩ độ cao của bán cầu Bắc, nhìn chung các dòng biển có đặc điểm?

  • A. Chảy ven bờ Đông và bờ Tây các lục địa đều là các dòng biển nóng
  • B.  Chảy ven bờ Đông các lục địa là dòng biển lạnh , ven bờ Tây là dòng biển nóng.
  • C. Chảy ven bờ Đông các lục địa là dòng biển nóng, ven bờ Tây là dòng biển lạnh.
  • D. Chảy ven bờ Đông và bờ Tây các lục địa đều là các dòng biển lạnh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>