AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các đơn chất O2, O3, S có tính chất chung là:

  • A. Tính khử.
  • B. Tính oxi hóa
  • C. Không có tính oxi hóa và tính khử
  • D. Vừa oxi hóa vừa khử

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA