• Câu hỏi:

  Các điểm công nghiệp đơn lẻ thường hình thành ở các tỉnh miền núi của?

   

  • A. Tây Bắc, Bắc Trung Bộ                     
  • B. Tây Bắc, Tây Nguyên  
  • C. Đông Nam Bộ, Tây Nguyên              
  • D. Duyên hải Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC