AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các dạng tài nguyên thiên nhiên gồm:

  • A. Tài nguyên nguyên sinh, tái sinh, bán tái sinh
  • B. Tài nguyên nhân tạo, tự nhiên, bán nhân tạo
  • C. Tài nguyên tự nhiên, tổng hợp, bán tổng hợp
  • D. Tài nguyên không tái sinh, tái sinh, năng lượng vĩnh cửu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>