AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các chế độ làm việc với mẫu hỏi là:

  • A. Mẫu hỏi
  • B. Mẫu hỏi và thiết kế
  • C. Trang dữ liệu và thiết kế
  • D. Trang dữ liệu và mẫu hỏi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA