ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Bước chuyển biến rõ rệt nhất trong sáng tác của Tố Hữu từ tập thơ Việt Bắc trở đi so với Từ ấy là gì?

  • A. Vận dụng thể thơ truyền thống, đậm màu sắc dân tộc vào sáng tác. 
  • B. Từ cái "tôi" trữ tình ở tập "Từ ấy" đến "Việt Bắc" thơ Tố Hữu đã hướng về hình tượng quần chúng cách mạng.
  • C. Thể hiện tinh thần đấu tranh giải phóng dân tộc ngày càng mạnh mẽ.
  • D. Thể hiện lòng căm thù giặc sâu sắc hơn.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 395

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1