YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Bước chuyển biến rõ rệt nhất trong sáng tác của Tố Hữu từ tập thơ Việt Bắc trở đi so với Từ ấy là gì?

  • A. Vận dụng thể thơ truyền thống, đậm màu sắc dân tộc vào sáng tác. 
  • B. Từ cái "tôi" trữ tình ở tập "Từ ấy" đến "Việt Bắc" thơ Tố Hữu đã hướng về hình tượng quần chúng cách mạng.
  • C. Thể hiện tinh thần đấu tranh giải phóng dân tộc ngày càng mạnh mẽ.
  • D. Thể hiện lòng căm thù giặc sâu sắc hơn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 395

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF