YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Books ________.

  • A. are compulsory in every course
  • B. are not needed in most of course
  • C. contain less information than class discussions
  • D. make a sick patient feel better

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Mã câu hỏi: 2270

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA